Γιατί το ReportAll?

Με αφορμή την τελευταία οδηγία της ΕΕ, πολλές εταιρείες και οργανισμοί καλούνται να δημιουργήσουν ασφαλή και ανώνυμα κανάλια αναφοράς καταγγελιών για τη μείωση των κινδύνων, τον χειρισμό των ευαίσθητων πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων με αξιόπιστο τρόπο.
whistleblowing system

Πώς λειτουργεί

Για την ανώνυμη, εμπιστευτική ή πλήρη καταγγελία, το ReportΑll είναι ένα online, εύχρηστο εργαλείο τόσο για τους Υπεύθυνους Συμμόρφωσης όσο και για τους καταγγέλλοντες.

Αναφορά

Ο καταγγέλλων υποβάλλει ανώνυμα τυχόν υποψίες του για παραπτώματα ή απαντά ανοιχτά σε ένα ερωτηματολόγιο μέσω της πλατφόρμας ReportΑll.

Ανάθεση εργασίας

Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης ειδοποιείται μέσω email και συνδέεται με ασφάλεια στην πλατφόρμα για να εξετάσει την υπόθεση.

Επικοινωνία

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης διερευνά την υπόθεση και εάν είναι απαραίτητο επικοινωνεί με τον καταγγέλλοντα ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες.

Στατιστικά

Το ReportAll παρέχει τη δυνατότητα ομαδοποίησης των αναλυτικών στοιχείων με βάση τον τύπο, τις επιπτώσεις, την πρόοδο κ.λπ.

Πώς το ReportAll σας παρέχει βοήθεια

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε πώς το ReportAll μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας.