Βασικές Λειτουργίες

Η πλατφόρμα Reportall διαθέτει πολλές λειτουργίες που βοηθούν τους χρήστες να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα συμβατό και αποτελεσματικό σύστημα καταγγελιών.

Το λογισμικό καταγγελίας έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στις ανάγκες οργανισμών με περισσότερους από 50 υπαλλήλους και χρησιμοποιείται διεθνώς.

whistleblowing software

  Πλήρης Ανωνυμία

Εγγυάται την πλήρη ανωνυμία και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε όλους τους καταγγέλλοντες που επιθυμούν να καταγγείλουν παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ.

  Υποστήριξη πελατών

Παρέχουμε υλοποίηση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα ερωτήματά σας επιλύονται έγκαιρα.

  Προστασία της ταυτότητας του καταγγέλλοντος

Υψηλά μέτρα ασφαλείας δεδομένων, όπως τα 2 επίπεδα κρυπτογράφησης και η επικοινωνία με ασφάλεια TLS, προστατεύουν την ανωνυμία του καταγγέλλοντος και εξασφαλίζουν την ασφαλή συνομιλία.

  Ρυθμίσεις

Διαμορφώνεται και ενσωματώνεται σε εταιρείες, σχολεία, πανεπιστήμια, δικηγορικά γραφεία, ελεγκτικές εταιρείες, συμβουλευτικές εταιρείες και δημόσιες αρχές.

  Γλώσσα

Υποστηρίζονται διαφορετικές γλώσσες (EN/GR) μέσω ενός πολύγλωσσου περιβάλλοντος ανάπτυξης API για μια μοναδική και εξατομικευμένη εμπειρία.

  Ειδοποιήσεις

Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης λαμβάνει ειδοποιείται μέσω email, συνδέεται στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων για να ενημερωθεί για την υπόθεση και αναλαμβάνει δράση.

  Διαχείριση Καταγγελιών & Καταγραφή

Επισκόπηση και ανάλυση σχετικών δεδομένων, ειδοποιήσεων, δεικτών κατάστασης και απόδοσης μέσω διαγραμμάτων και γραφημάτων.

  Συνημμένα έγγραφα

Οι Whistleblowers μπορούν να επισυνάψουν με ασφάλεια σχετικά αρχεία προς υποστήριξη της υπόθεσής τους.

  Επικοινωνία Follow-up

Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν ανώνυμα την κατάσταση των αναφορών τους ή/και να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

  Συμμόρφωση

Πλήρως συμβατό με όλα τα σημαντικά πρότυπα συστημάτων διαχείρισης καταγγελιών, τους νόμους και τους κανονισμούς περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το ISO 37002, το ISO 27001 και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Οφέλη

Χτίζει εμπιστοσύνη

Τα χαρακτηριστικά εμπιστοσύνης και ασφάλειας της πλατφόρμας διευκολύνουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των εργαζομένων, παρέχοντας την απαραίτητη υποδομή για πιο αποτελεσματικές λειτουργίες εντός του οργανισμού.

Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και το κόστος

Ενισχύει τους εσωτερικούς κανονισμούς συμμόρφωσης, προστατεύει τον κώδικα δεοντολογίας και συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς που ισχύουν για το θεσμό του whistleblowing.

Ενισχύει τις Πολιτικές Συμμόρφωσης

Ενισχύει τους εσωτερικούς κανονισμούς συμμόρφωσης, προστατεύει τον κώδικα δεοντολογίας και συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς που ισχύουν για το θεσμό του whistleblowing.

Αξιοποιεί τα Δεδομένα σας

Οι κεντρικοί μηχανισμοί δεδομένων της πλατφόρμας επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν με ασφάλεια πολυδιάστατους πίνακες αναφορών.

Πώς το ReportAll σας παρέχει βοήθεια

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε πώς το ReportAll μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας.